FN-Tegnestuen A/S
Linjen A/S
EK Entreprise A/S
Søndergaard Nedrivning A/S
Bytømreren A/S
Tømrer- og Snedkerfirma Frede D. Nielsen A/S
HP Byg A/S
Erik Fals A/S
MADSEN & GRANGÅRD A/S
Hauge Gruppen

Udbudstekster

Hvilken type opgave er der tale om?

 • Rådgivning (arkitekt eller rådgivende ingeniør)

   Hvilke krav vedr. BYGGE RATING og evaluering vil du stille til virksomheden?

  • Virksomheden skal aflevere BYGGE RATING (eller tilsvarende) til brug i udvælgelsen

    Hvilken dokumentation skal virksomheden aflevere til brug i udvælgelsen?
    (Virksomhedens BYGGE RATING fylder 2 stk. A4. BYGGE RATING for en sag fylder 2-3 stk. A4)

   • Virksomhedens BYGGE RATING eller tilsvarende samt BYGGE RATING eller tilsvarende for maksimalt X sager
    • Page 2
   • Virksomhedens BYGGE RATING eller tilsvarende (Anbefales)
    • Page 3
  • Virksomheden kan/skal evalueres på sagen (frivilligt eller obligatorisk)

    Skal det være frivilligt eller obligatorisk for virksomheden at blive evalueret på denne sag?

   • Obligatorisk (Anbefales)

     Hvem tilmelder virksomheden til evaluering på denne sag?

    • Bygherre tilmelder (Anbefales)
     • Page 4
    • Virksomheden tilmelder
     • Page 5
   • Frivilligt

     Hvem tilmelder virksomheden til evaluering på denne sag?

    • Bygherre tilmelder (Anbefales)
     • Page 6
    • Virksomheden tilmelder
     • Page 7
  • Begge ovennævnte (Anbefales)

    Hvilken dokumentation skal virksomheden aflevere til brug i udvælgelsen?
    (Virksomhedens BYGGE RATING fylder 2 stk. A4. BYGGE RATING for en sag fylder 2-3 stk. A4)

   • Virksomhedens BYGGE RATING eller tilsvarende samt BYGGE RATING eller tilsvarende for maksimalt X sager

     Skal det være frivilligt eller obligatorisk for virksomheden at blive evalueret på denne sag?

    • Obligatorisk (Anbefales)

      Hvem tilmelder virksomheden til evaluering på denne sag?

     • Bygherre tilmelder (Anbefales)
      • Page 8
     • Virksomheden tilmelder
      • Page 9
    • Frivilligt

      Hvem tilmelder virksomheden til evaluering på denne sag?

     • Bygherre tilmelder (Anbefales)
      • Page 10
     • Virksomheden tilmelder
      • Page 11
   • Virksomhedens BYGGE RATING eller tilsvarende (Anbefales)

     Skal det være frivilligt eller obligatorisk for virksomheden at blive evalueret på denne sag?

    • Obligatorisk (Anbefales)

      Hvem tilmelder virksomheden til evaluering på denne sag?

     • Bygherre tilmelder (Anbefales)
      • Page 12
     • Virksomheden tilmelder
      • Page 13
    • Frivilligt

      Hvem tilmelder virksomheden til evaluering på denne sag?

     • Bygherre tilmelder (Anbefales)
      • Page 14
     • Virksomheden tilmelder
      • Page 15
 • Entreprise

   Hvilke krav vedr. BYGGE RATING og evaluering vil du stille til virksomheden?

  • Virksomheden skal aflevere BYGGE RATING (eller tilsvarende) til brug i udvælgelsen

    Hvilken dokumentation skal virksomheden aflevere til brug i udvælgelsen?
    (Virksomhedens BYGGE RATING fylder 2 stk. A4. BYGGE RATING for en sag fylder 2-3 stk. A4)

   • Virksomhedens BYGGE RATING eller tilsvarende samt BYGGE RATING eller tilsvarende for maksimalt X sager
    • Page 16
   • Virksomhedens BYGGE RATING eller tilsvarende (Anbefales)
    • Page 17
  • Virksomheden kan/skal evalueres på sagen (frivilligt eller obligatorisk)

    Skal det være frivilligt eller obligatorisk for virksomheden at blive evalueret på denne sag?

   • Obligatorisk (Anbefales)

     Hvem tilmelder virksomheden til evaluering på denne sag?

    • Bygherre tilmelder (Anbefales)
     • Page 18
    • Virksomheden tilmelder
     • Page 19
   • Frivilligt

     Hvem tilmelder virksomheden til evaluering på denne sag?

    • Bygherre tilmelder (Anbefales)
     • Page 20
    • Virksomheden tilmelder
     • Page 21
  • Begge ovennævnte (Anbefales)

    Hvilken dokumentation skal virksomheden aflevere til brug i udvælgelsen?
    (Virksomhedens BYGGE RATING fylder 2 stk. A4. BYGGE RATING for en sag fylder 2-3 stk. A4)

   • Virksomhedens BYGGE RATING eller tilsvarende samt BYGGE RATING eller tilsvarende for maksimalt X sager

     Skal det være frivilligt eller obligatorisk for virksomheden at blive evalueret på denne sag?

    • Obligatorisk (Anbefales)

      Hvem tilmelder virksomheden til evaluering på denne sag?

     • Bygherre tilmelder (Anbefales)
      • Page 22
     • Virksomheden tilmelder
      • Page 23
    • Frivilligt

      Hvem tilmelder virksomheden til evaluering på denne sag?

     • Bygherre tilmelder (Anbefales)
      • Page 24
     • Virksomheden tilmelder
      • Page 25
   • Virksomhedens BYGGE RATING eller tilsvarende (Anbefales)

     Skal det være frivilligt eller obligatorisk for virksomheden at blive evalueret på denne sag?

    • Obligatorisk (Anbefales)

      Hvem tilmelder virksomheden til evaluering på denne sag?

     • Bygherre tilmelder (Anbefales)
      • Page 26
     • Virksomheden tilmelder
      • Page 27
    • Frivilligt

      Hvem tilmelder virksomheden til evaluering på denne sag?

     • Bygherre tilmelder (Anbefales)
      • Page 28
     • Virksomhed betaler
      • Page 29


Ønsker du, at din bygherrerådgiver skal anvende BYGGE RATING i udvælgelse af rådgiver og entreprenører?
Klik her for tekstforslag

Kontraktbetingelser
Bygherrerådgiveren skal som en del af rådgiverydelsen sørge for, at der rettidigt stilles krav om BYGGE RATING overfor rådgivere og entreprenører. Dette indebærer, at bygherrerådgiveren skal sørge for at stille krav om BYGGE RATING til brug for udvælgelse, samt stille krav om beregning af BYGGE RATING for sagen. Bygherrerådgiveren skal varetage samtlige af bygherrens forpligtelser i forbindelse med indsamling af oplysninger til beregning af BYGGE RATING, fx besvarelse af digital kundetilfredsundersøgelse.

Der kan suppleres med følgende krav:
1. Bygherrerådgiveren skal sikre, at BYGGE RATING bliver anvendt som prækvalifikationskriterium i forbindelse med udbud.
2. Bygherrerådgiveren skal sikre, at BYGGE RATING bliver anvendt som mindstekrav i forbindelse med udbud.
Betingelser for deltagelse
Rådgiveren skal aflevere dokumentation for opnået kundetilfredshed inden for de seneste 3 år. Dokumentationen skal afleveres i form af et med rådgivningshonoraret vægtet gennemsnit af rådgiverens gennemførte evalueringer (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat.

Rådgiveren skal desuden vedlægge evalueringsresultatet for maksimalt [INDSÆT ANTAL] sager, der er evalueret inden for de seneste 3 år (fx BYGGE RATING for sager fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Hvis rådgiveren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal rådgiveren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at rådgiveren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at rådgiveren har en BYGGE RATING på mindst A/B/C/D/E <Tilpas efter ønsket niveau. Brug fx BEC Databasen til at fastlægge niveauet>
4. Hvis rådgiveren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal rådgiveren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i rådgiverens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Rådgiver skal aflevere dokumentation for opnået kundetilfredshed inden for de seneste 3 år. Dokumentationen skal afleveres i form af et med rådgivningshonoraret vægtet gennemsnit af rådgiverens gennemførte evalueringer (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat.

Hvis rådgiveren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal rådgiveren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at rådgiveren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at rådgiveren har en BYGGE RATING på mindst A/B/C/D/E <Tilpas efter ønsket niveau. Brug fx BEC Databasen til at fastlægge niveauet>
4. Hvis rådgiveren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal rådgiveren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i rådgiverens dokumentation.
Kontraktbetingelser
Rådgiveren skal, hvis rådgiverhonoraret overstiger 150.000 kr. ekskl. moms, tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator. Rådgiveren kan frit vælge evaluator. Bygherren har på forhånd indgået aftale med Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Aftalen indebærer, at evalueringen er gratis for rådgiveren, hvis sagen tilmeldes hos Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Rådgiver kan vælge, at BYGGE RATING for den konkrete opgave skal overføres til en anden evaluator efter endt evaluering.
Kontraktbetingelser
Rådgiveren skal, hvis rådgiverhonoraret overstiger 150.000 kr. ekskl. moms, i forbindelse med påbegyndelse af opgaven, tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator (fx Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Rådgiver skal give bygherren besked om valg af evaluator i forbindelse med indgåelse af kontrakten. Alle omkostninger til evaluator afholdes af rådgiveren og forudsættes indeholdt i tilbudsprisen.
Rådgiveren opfordres til, at tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator. Rådgiveren kan frit vælge evaluator. Bygherren har på forhånd indgået aftale med Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Aftalen indebærer, at evalueringen er gratis for rådgiveren, hvis sagen tilmeldes hos Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Rådgiver kan vælge, at BYGGE RATING for den konkrete opgave skal overføres til en anden evaluator efter endt evaluering.
Rådgiveren opfordres til at tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator i forbindelse med påbegyndelse af opgaven (fx Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Alle omkostninger til evaluator afholdes af rådgiveren.
Betingelser for deltagelse

Rådgiveren skal aflevere dokumentation for opnået kundetilfredshed inden for de seneste 3 år. Dokumentationen skal afleveres i form af et med rådgivningshonoraret vægtet gennemsnit af rådgiverens gennemførte evalueringer (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat.

Rådgiveren skal desuden vedlægge evalueringsresultatet for maksimalt [INDSÆT ANTAL] sager, der er evalueret inden for de seneste 3 år (fx BYGGE RATING for sager fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Hvis rådgiveren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal rådgiveren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at rådgiveren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Kontraktbetingelser
Rådgiveren skal, hvis rådgiverhonoraret overstiger 150.000 kr. ekskl. moms, tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator. Rådgiveren kan frit vælge evaluator. Bygherren har på forhånd indgået aftale med Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Aftalen indebærer, at evalueringen er gratis for rådgiveren, hvis sagen tilmeldes hos Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Rådgiver kan vælge, at BYGGE RATING for den konkrete opgave skal overføres til en anden evaluator efter endt evaluering.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at rådgiveren har en BYGGE RATING på mindst A/B/C/D/E <Tilpas efter ønsket niveau. Brug fx BEC Databasen til at fastlægge niveauet>
4. Hvis rådgiveren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal rådgiveren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i rådgiverens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Rådgiveren skal aflevere dokumentation for opnået kundetilfredshed inden for de seneste 3 år. Dokumentationen skal afleveres i form af et med rådgivningshonoraret vægtet gennemsnit af rådgiverens gennemførte evalueringer (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat.

Rådgiveren skal desuden vedlægge evalueringsresultatet for maksimalt [INDSÆT ANTAL] sager, der er evalueret inden for de seneste 3 år (fx BYGGE RATING for sager fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Hvis rådgiveren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal rådgiveren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at rådgiveren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Kontraktbetingelser
Rådgiveren skal, hvis rådgiverhonoraret overstiger 150.000 kr. ekskl. moms, i forbindelse med påbegyndelse af opgaven, tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator (fx Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Rådgiver skal give bygherren besked om valg af evaluator i forbindelse med indgåelse af kontrakten. Alle omkostninger til evaluator afholdes af rådgiveren og forudsættes indeholdt i tilbudsprisen.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at rådgiveren har en BYGGE RATING på mindst A/B/C/D/E <Tilpas efter ønsket niveau. Brug fx BEC Databasen til at fastlægge niveauet>
4. Hvis rådgiveren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal rådgiveren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i rådgiverens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Rådgiveren skal aflevere dokumentation for opnået kundetilfredshed inden for de seneste 3 år. Dokumentationen skal afleveres i form af et med rådgivningshonoraret vægtet gennemsnit af rådgiverens gennemførte evalueringer (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat.

Rådgiveren skal desuden vedlægge evalueringsresultatet for maksimalt [INDSÆT ANTAL] sager, der er evalueret inden for de seneste 3 år (fx BYGGE RATING for sager fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Hvis rådgiveren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal rådgiveren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at rådgiveren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Rådgiveren opfordres til, at tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator. Rådgiveren kan frit vælge evaluator. Bygherren har på forhånd indgået aftale med Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Aftalen indebærer, at evalueringen er gratis for rådgiveren, hvis sagen tilmeldes hos Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Rådgiver kan vælge, at BYGGE RATING for den konkrete opgave skal overføres til en anden evaluator efter endt evaluering.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at rådgiveren har en BYGGE RATING på mindst A/B/C/D/E <Tilpas efter ønsket niveau. Brug fx BEC Databasen til at fastlægge niveauet>
4. Hvis rådgiveren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal rådgiveren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i rådgiverens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Rådgiveren skal aflevere dokumentation for opnået kundetilfredshed inden for de seneste 3 år. Dokumentationen skal afleveres i form af et med rådgivningshonoraret vægtet gennemsnit af rådgiverens gennemførte evalueringer (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat.

Rådgiveren skal desuden vedlægge evalueringsresultatet for maksimalt [INDSÆT ANTAL] sager, der er evalueret inden for de seneste 3 år (fx BYGGE RATING for sager fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Hvis rådgiveren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal rådgiveren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at rådgiveren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Rådgiveren opfordres til at tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator i forbindelse med påbegyndelse af opgaven (fx Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Alle omkostninger til evaluator afholdes af rådgiveren.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at rådgiveren har en BYGGE RATING på mindst A/B/C/D/E <Tilpas efter ønsket niveau. Brug fx BEC Databasen til at fastlægge niveauet>
4. Hvis rådgiveren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal rådgiveren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i rådgiverens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Rådgiver skal aflevere dokumentation for opnået kundetilfredshed inden for de seneste 3 år. Dokumentationen skal afleveres i form af et med rådgivningshonoraret vægtet gennemsnit af rådgiverens gennemførte evalueringer (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat.

Hvis rådgiveren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal rådgiveren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at rådgiveren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Kontraktbetingelser
Rådgiveren skal, hvis rådgiverhonoraret overstiger 150.000 kr. ekskl. moms, tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator. Rådgiveren kan frit vælge evaluator. Bygherren har på forhånd indgået aftale med Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Aftalen indebærer, at evalueringen er gratis for rådgiveren, hvis sagen tilmeldes hos Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Rådgiver kan vælge, at BYGGE RATING for den konkrete opgave skal overføres til en anden evaluator efter endt evaluering.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at rådgiveren har en BYGGE RATING på mindst A/B/C/D/E <Tilpas efter ønsket niveau. Brug fx BEC Databasen til at fastlægge niveauet>
4. Hvis rådgiveren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal rådgiveren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i rådgiverens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Rådgiver skal aflevere dokumentation for opnået kundetilfredshed inden for de seneste 3 år. Dokumentationen skal afleveres i form af et med rådgivningshonoraret vægtet gennemsnit af rådgiverens gennemførte evalueringer (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat.

Hvis rådgiveren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal rådgiveren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at rådgiveren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Kontraktbetingelser
Rådgiveren skal, hvis rådgiverhonoraret overstiger 150.000 kr. ekskl. moms, i forbindelse med påbegyndelse af opgaven, tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator (fx Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Rådgiver skal give bygherren besked om valg af evaluator i forbindelse med indgåelse af kontrakten. Alle omkostninger til evaluator afholdes af rådgiveren og forudsættes indeholdt i tilbudsprisen.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at rådgiveren har en BYGGE RATING på mindst A/B/C/D/E <Tilpas efter ønsket niveau. Brug fx BEC Databasen til at fastlægge niveauet>
4. Hvis rådgiveren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal rådgiveren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i rådgiverens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Rådgiver skal aflevere dokumentation for opnået kundetilfredshed inden for de seneste 3 år. Dokumentationen skal afleveres i form af et med rådgivningshonoraret vægtet gennemsnit af rådgiverens gennemførte evalueringer (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat.

Hvis rådgiveren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal rådgiveren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at rådgiveren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Rådgiveren opfordres til, at tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator. Rådgiveren kan frit vælge evaluator. Bygherren har på forhånd indgået aftale med Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Aftalen indebærer, at evalueringen er gratis for rådgiveren, hvis sagen tilmeldes hos Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Rådgiver kan vælge, at BYGGE RATING for den konkrete opgave skal overføres til en anden evaluator efter endt evaluering.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at rådgiveren har en BYGGE RATING på mindst A/B/C/D/E <Tilpas efter ønsket niveau. Brug fx BEC Databasen til at fastlægge niveauet>
4. Hvis rådgiveren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal rådgiveren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i rådgiverens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Rådgiver skal aflevere dokumentation for opnået kundetilfredshed inden for de seneste 3 år. Dokumentationen skal afleveres i form af et med rådgivningshonoraret vægtet gennemsnit af rådgiverens gennemførte evalueringer (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat.

Hvis rådgiveren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal rådgiveren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at rådgiveren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Rådgiveren opfordres til at tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator i forbindelse med påbegyndelse af opgaven (fx Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Alle omkostninger til evaluator afholdes af rådgiveren.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at rådgiveren har en BYGGE RATING på mindst A/B/C/D/E <Tilpas efter ønsket niveau. Brug fx BEC Databasen til at fastlægge niveauet>
4. Hvis rådgiveren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal rådgiveren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i rådgiverens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Entreprenøren skal aflevere dokumentation for performance, kundetilfredshed og arbejdsmiljø i tidligere byggerier. Dokumentationen skal afleveres i form af et med entreprisesummen vægtet gennemsnit af entreprenørens gennemførte evalueringer inden for de seneste 3 år (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Entreprenøren skal desuden vedlægge evalueringsresultatet for maksimalt [INDSÆT ANTAL] sager, der er evalueret inden for de seneste 3 år (fx BYGGE RATING for sager fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Performance bør især omfatte evne til at levere til tiden og evne til at levere uden væsentlige mangler. Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat. Arbejdsmiljø kan omfatte såvel arbejdsulykker, entreprenørens aktuelle Smiley fra Arbejdstilsynet, samt en vurdering af entreprenørens tiltag for at styrke sikkerhed og et godt arbejdsmiljø.

Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at entreprenøren har en BYGGE RATING på mindst <Vælg ønsket niveau: A = Meget bedre end gennemsnittet; B = Bedre end gennemsnittet; C = Som gennemsnittet; D = Værre end gennemsnittet; E = Meget værre end gennemsnittet>:
A/B/C/D/E for området "Tidsfrister"
A/B/C/D/E for området "Mangler"
A/B/C/D/E for området "Arbejdsmiljø"
A/B/C/D/E for området "Kundetilfredshed"
4. Hvis entreprenøren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal entreprenøren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i entreprenørens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Entreprenøren skal aflevere dokumentation for performance, kundetilfredshed og arbejdsmiljø i tidligere byggerier. Dokumentationen skal afleveres i form af et med entreprisesummen vægtet gennemsnit af entreprenørens gennemførte evalueringer inden for de seneste 3 år (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Performance bør især omfatte evne til at levere til tiden og evne til at levere uden væsentlige mangler. Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat. Arbejdsmiljø kan omfatte såvel arbejdsulykker, entreprenørens aktuelle Smiley fra Arbejdstilsynet, samt en vurdering af entreprenørens tiltag for at styrke sikkerhed og et godt arbejdsmiljø.

Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at entreprenøren har en BYGGE RATING på mindst <Vælg ønsket niveau: A = Meget bedre end gennemsnittet; B = Bedre end gennemsnittet; C = Som gennemsnittet; D = Værre end gennemsnittet; E = Meget værre end gennemsnittet>:
A/B/C/D/E for området "Tidsfrister"
A/B/C/D/E for området "Mangler"
A/B/C/D/E for området "Arbejdsmiljø"
A/B/C/D/E for området "Kundetilfredshed"
4. Hvis entreprenøren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal entreprenøren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i entreprenørens dokumentation.
Kontraktbetingelser
Entreprenøren skal, hvis entreprisesummen overstiger 300.000 kr. ekskl. moms, tilmelde entreprisen til evaluering hos en ekstern uafhængig evaluator. Entreprenøren kan frit vælge evaluator. Bygherren har på forhånd indgået aftale med Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Aftalen indebærer, at evalueringen er gratis for entreprenøren, hvis sagen tilmeldes hos Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Entreprenøren kan vælge, at BYGGE RATING for den konkrete opgave skal overføres til en anden evaluator efter endt evaluering.
Kontraktbetingelser Entreprenøren skal, hvis entreprisesummen overstiger 300.000 kr. ekskl. moms, i forbindelse med påbegyndelse af entreprisen, tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator (fx Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Entreprenøren skal give bygherren besked om valg af evaluator i forbindelse med indgåelse af kontrakten. Alle omkostninger til evaluator afholdes af entreprenøren og forudsættes indeholdt i tilbudsprisen.
Entreprenøren opfordres til at tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator. Entreprenøren kan frit vælge evaluator. Bygherren har på forhånd indgået aftale med Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Aftalen indebærer, at evalueringen er gratis for entreprenøren, hvis sagen tilmeldes hos Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Entreprenøren kan vælge, at BYGGE RATING for den konkrete opgave skal overføres til en anden evaluator efter endt evaluering.
Entreprenøren opfordres til at tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator (fx Byggeriets Evaluerings Centers Fond) i forbindelse med påbegyndelse af entreprisen. Alle omkostninger til evaluator afholdes af entreprenøren.
Betingelser for deltagelse
Entreprenøren skal aflevere dokumentation for performance, kundetilfredshed og arbejdsmiljø i tidligere byggerier. Dokumentationen skal afleveres i form af et med entreprisesummen vægtet gennemsnit af entreprenørens gennemførte evalueringer inden for de seneste 3 år (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Entreprenøren skal desuden vedlægge evalueringsresultatet for maksimalt [INDSÆT ANTAL] sager, der er evalueret inden for de seneste 3 år (fx BYGGE RATING for sager fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Performance bør især omfatte evne til at levere til tiden og evne til at levere uden væsentlige mangler. Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat. Arbejdsmiljø kan omfatte såvel arbejdsulykker, entreprenørens aktuelle Smiley fra Arbejdstilsynet, samt en vurdering af entreprenørens tiltag for at styrke sikkerhed og et godt arbejdsmiljø.

Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Kontraktbetingelser
Entreprenøren skal, hvis entreprisesummen overstiger 300.000 kr. ekskl. moms, tilmelde entreprisen til evaluering hos en ekstern uafhængig evaluator. Entreprenøren kan frit vælge evaluator. Bygherren har på forhånd indgået aftale med Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Aftalen indebærer, at evalueringen er gratis for entreprenøren, hvis sagen tilmeldes hos Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Entreprenøren kan vælge, at BYGGE RATING for den konkrete opgave skal overføres til en anden evaluator efter endt evaluering.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at entreprenøren har en BYGGE RATING på mindst <Vælg ønsket niveau: A = Meget bedre end gennemsnittet; B = Bedre end gennemsnittet; C = Som gennemsnittet; D = Værre end gennemsnittet; E = Meget værre end gennemsnittet>:
A/B/C/D/E for området "Tidsfrister"
A/B/C/D/E for området "Mangler"
A/B/C/D/E for området "Arbejdsmiljø"
A/B/C/D/E for området "Kundetilfredshed"
4. Hvis entreprenøren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal entreprenøren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i entreprenørens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Entreprenøren skal aflevere dokumentation for performance, kundetilfredshed og arbejdsmiljø i tidligere byggerier. Dokumentationen skal afleveres i form af et med entreprisesummen vægtet gennemsnit af entreprenørens gennemførte evalueringer inden for de seneste 3 år (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Entreprenøren skal desuden vedlægge evalueringsresultatet for maksimalt [INDSÆT ANTAL] sager, der er evalueret inden for de seneste 3 år (fx BYGGE RATING for sager fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Performance bør især omfatte evne til at levere til tiden og evne til at levere uden væsentlige mangler. Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat. Arbejdsmiljø kan omfatte såvel arbejdsulykker, entreprenørens aktuelle Smiley fra Arbejdstilsynet, samt en vurdering af entreprenørens tiltag for at styrke sikkerhed og et godt arbejdsmiljø.

Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Kontraktbetingelser
Entreprenøren skal, hvis entreprisesummen overstiger 300.000 kr. ekskl. moms, i forbindelse med påbegyndelse af entreprisen, tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator (fx Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Entreprenøren skal give bygherren besked om valg af evaluator i forbindelse med indgåelse af kontrakten. Alle omkostninger til evaluator afholdes af entreprenøren og forudsættes indeholdt i tilbudsprisen.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at entreprenøren har en BYGGE RATING på mindst <Vælg ønsket niveau: A = Meget bedre end gennemsnittet; B = Bedre end gennemsnittet; C = Som gennemsnittet; D = Værre end gennemsnittet; E = Meget værre end gennemsnittet>:
A/B/C/D/E for området "Tidsfrister"
A/B/C/D/E for området "Mangler"
A/B/C/D/E for området "Arbejdsmiljø"
A/B/C/D/E for området "Kundetilfredshed"
4. Hvis entreprenøren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal entreprenøren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i entreprenørens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Entreprenøren skal aflevere dokumentation for performance, kundetilfredshed og arbejdsmiljø i tidligere byggerier. Dokumentationen skal afleveres i form af et med entreprisesummen vægtet gennemsnit af entreprenørens gennemførte evalueringer inden for de seneste 3 år (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Entreprenøren skal desuden vedlægge evalueringsresultatet for maksimalt [INDSÆT ANTAL] sager, der er evalueret inden for de seneste 3 år (fx BYGGE RATING for sager fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Performance bør især omfatte evne til at levere til tiden og evne til at levere uden væsentlige mangler. Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat. Arbejdsmiljø kan omfatte såvel arbejdsulykker, entreprenørens aktuelle Smiley fra Arbejdstilsynet, samt en vurdering af entreprenørens tiltag for at styrke sikkerhed og et godt arbejdsmiljø.

Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Entreprenøren opfordres til at tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator. Entreprenøren kan frit vælge evaluator. Bygherren har på forhånd indgået aftale med Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Aftalen indebærer, at evalueringen er gratis for entreprenøren, hvis sagen tilmeldes hos Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Entreprenøren kan vælge, at BYGGE RATING for den konkrete opgave skal overføres til en anden evaluator efter endt evaluering.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at entreprenøren har en BYGGE RATING på mindst <Vælg ønsket niveau: A = Meget bedre end gennemsnittet; B = Bedre end gennemsnittet; C = Som gennemsnittet; D = Værre end gennemsnittet; E = Meget værre end gennemsnittet>:
A/B/C/D/E for området "Tidsfrister"
A/B/C/D/E for området "Mangler"
A/B/C/D/E for området "Arbejdsmiljø"
A/B/C/D/E for området "Kundetilfredshed"
4. Hvis entreprenøren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal entreprenøren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i entreprenørens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Entreprenøren skal aflevere dokumentation for performance, kundetilfredshed og arbejdsmiljø i tidligere byggerier. Dokumentationen skal afleveres i form af et med entreprisesummen vægtet gennemsnit af entreprenørens gennemførte evalueringer inden for de seneste 3 år (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Entreprenøren skal desuden vedlægge evalueringsresultatet for maksimalt [INDSÆT ANTAL] sager, der er evalueret inden for de seneste 3 år (fx BYGGE RATING for sager fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Performance bør især omfatte evne til at levere til tiden og evne til at levere uden væsentlige mangler. Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat. Arbejdsmiljø kan omfatte såvel arbejdsulykker, entreprenørens aktuelle Smiley fra Arbejdstilsynet, samt en vurdering af entreprenørens tiltag for at styrke sikkerhed og et godt arbejdsmiljø.

Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Entreprenøren opfordres til at tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator (fx Byggeriets Evaluerings Centers Fond) i forbindelse med påbegyndelse af entreprisen. Alle omkostninger til evaluator afholdes af entreprenøren.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at entreprenøren har en BYGGE RATING på mindst <Vælg ønsket niveau: A = Meget bedre end gennemsnittet; B = Bedre end gennemsnittet; C = Som gennemsnittet; D = Værre end gennemsnittet; E = Meget værre end gennemsnittet>:
A/B/C/D/E for området "Tidsfrister"
A/B/C/D/E for området "Mangler"
A/B/C/D/E for området "Arbejdsmiljø"
A/B/C/D/E for området "Kundetilfredshed"
4. Hvis entreprenøren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal entreprenøren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i entreprenørens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Entreprenøren skal aflevere dokumentation for performance, kundetilfredshed og arbejdsmiljø i tidligere byggerier. Dokumentationen skal afleveres i form af et med entreprisesummen vægtet gennemsnit af entreprenørens gennemførte evalueringer inden for de seneste 3 år (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Performance bør især omfatte evne til at levere til tiden og evne til at levere uden væsentlige mangler. Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat. Arbejdsmiljø kan omfatte såvel arbejdsulykker, entreprenørens aktuelle Smiley fra Arbejdstilsynet, samt en vurdering af entreprenørens tiltag for at styrke sikkerhed og et godt arbejdsmiljø.

Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Kontraktbetingelser
Entreprenøren skal, hvis entreprisesummen overstiger 300.000 kr. ekskl. moms, tilmelde entreprisen til evaluering hos en ekstern uafhængig evaluator. Entreprenøren kan frit vælge evaluator. Bygherren har på forhånd indgået aftale med Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Aftalen indebærer, at evalueringen er gratis for entreprenøren, hvis sagen tilmeldes hos Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Entreprenøren kan vælge, at BYGGE RATING for den konkrete opgave skal overføres til en anden evaluator efter endt evaluering.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at entreprenøren har en BYGGE RATING på mindst <Vælg ønsket niveau: A = Meget bedre end gennemsnittet; B = Bedre end gennemsnittet; C = Som gennemsnittet; D = Værre end gennemsnittet; E = Meget værre end gennemsnittet>:
A/B/C/D/E for området "Tidsfrister"
A/B/C/D/E for området "Mangler"
A/B/C/D/E for området "Arbejdsmiljø"
A/B/C/D/E for området "Kundetilfredshed"
4. Hvis entreprenøren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal entreprenøren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i entreprenørens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Entreprenøren skal aflevere dokumentation for performance, kundetilfredshed og arbejdsmiljø i tidligere byggerier. Dokumentationen skal afleveres i form af et med entreprisesummen vægtet gennemsnit af entreprenørens gennemførte evalueringer inden for de seneste 3 år (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Performance bør især omfatte evne til at levere til tiden og evne til at levere uden væsentlige mangler. Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat. Arbejdsmiljø kan omfatte såvel arbejdsulykker, entreprenørens aktuelle Smiley fra Arbejdstilsynet, samt en vurdering af entreprenørens tiltag for at styrke sikkerhed og et godt arbejdsmiljø.

Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Kontraktbetingelser
Entreprenøren skal, hvis entreprisesummen overstiger 300.000 kr. ekskl. moms, i forbindelse med påbegyndelse af entreprisen, tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator (fx Byggeriets Evaluerings Centers Fond). Entreprenøren skal give bygherren besked om valg af evaluator i forbindelse med indgåelse af kontrakten. Alle omkostninger til evaluator afholdes af entreprenøren og forudsættes indeholdt i tilbudsprisen.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at entreprenøren har en BYGGE RATING på mindst <Vælg ønsket niveau: A = Meget bedre end gennemsnittet; B = Bedre end gennemsnittet; C = Som gennemsnittet; D = Værre end gennemsnittet; E = Meget værre end gennemsnittet>:
A/B/C/D/E for området "Tidsfrister"
A/B/C/D/E for området "Mangler"
A/B/C/D/E for området "Arbejdsmiljø"
A/B/C/D/E for området "Kundetilfredshed"
4. Hvis entreprenøren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal entreprenøren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i entreprenørens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Entreprenøren skal aflevere dokumentation for performance, kundetilfredshed og arbejdsmiljø i tidligere byggerier. Dokumentationen skal afleveres i form af et med entreprisesummen vægtet gennemsnit af entreprenørens gennemførte evalueringer inden for de seneste 3 år (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Performance bør især omfatte evne til at levere til tiden og evne til at levere uden væsentlige mangler. Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat. Arbejdsmiljø kan omfatte såvel arbejdsulykker, entreprenørens aktuelle Smiley fra Arbejdstilsynet, samt en vurdering af entreprenørens tiltag for at styrke sikkerhed og et godt arbejdsmiljø.

Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Entreprenøren opfordres til at tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator. Entreprenøren kan frit vælge evaluator. Bygherren har på forhånd indgået aftale med Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Aftalen indebærer, at evalueringen er gratis for entreprenøren, hvis sagen tilmeldes hos Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Entreprenøren kan vælge, at BYGGE RATING for den konkrete opgave skal overføres til en anden evaluator efter endt evaluering.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at entreprenøren har en BYGGE RATING på mindst <Vælg ønsket niveau: A = Meget bedre end gennemsnittet; B = Bedre end gennemsnittet; C = Som gennemsnittet; D = Værre end gennemsnittet; E = Meget værre end gennemsnittet>:
A/B/C/D/E for området "Tidsfrister"
A/B/C/D/E for området "Mangler"
A/B/C/D/E for området "Arbejdsmiljø"
A/B/C/D/E for området "Kundetilfredshed"
4. Hvis entreprenøren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal entreprenøren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i entreprenørens dokumentation.
Betingelser for deltagelse
Entreprenøren skal aflevere dokumentation for performance, kundetilfredshed og arbejdsmiljø i tidligere byggerier. Dokumentationen skal afleveres i form af et med entreprisesummen vægtet gennemsnit af entreprenørens gennemførte evalueringer inden for de seneste 3 år (fx virksomhedens BYGGE RATING fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond).

Performance bør især omfatte evne til at levere til tiden og evne til at levere uden væsentlige mangler. Kundetilfredshed kan omfatte såvel byggeproces som samarbejde og tilfredshed med det endelige resultat. Arbejdsmiljø kan omfatte såvel arbejdsulykker, entreprenørens aktuelle Smiley fra Arbejdstilsynet, samt en vurdering af entreprenørens tiltag for at styrke sikkerhed og et godt arbejdsmiljø.

Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumentation, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Entreprenøren opfordres til at tilmelde sagen til evaluering hos en ekstern, uafhængig evaluator (fx Byggeriets Evaluerings Centers Fond) i forbindelse med påbegyndelse af entreprisen. Alle omkostninger til evaluator afholdes af entreprenøren.


Der kan suppleres med følgende krav:
1. Hvis der afleveres 'tilsvarende oplysninger', skal rådgiveren benytte Byggeriets Evaluerings Centers Fonds gratis standardblanket, som kan downloades på
www.byggerating.dk/ekstra/blanketter.aspx
2. BYGGE RATING vil blive anvendt som prækvalifikationskriterium.
3. I forbindelse med dette udbud er det et mindstekrav, at entreprenøren har en BYGGE RATING på mindst <Vælg ønsket niveau: A = Meget bedre end gennemsnittet; B = Bedre end gennemsnittet; C = Som gennemsnittet; D = Værre end gennemsnittet; E = Meget værre end gennemsnittet>:
A/B/C/D/E for området "Tidsfrister"
A/B/C/D/E for området "Mangler"
A/B/C/D/E for området "Arbejdsmiljø"
A/B/C/D/E for området "Kundetilfredshed"
4. Hvis entreprenøren har evalueringer fra flere evaluatorer, skal entreprenøren sikre, at samtlige evalueringer, der er beregnet inden for de seneste 3 år, er indregnet i entreprenørens dokumentation.
Del på