Bygningsstyrelsen
A. Enggaard A/S, Entreprenør- og Byggefirma
Bravida Danmark A/S
JJW ARKITEKTER A/S
EL:CON Agerkilde A/S
MALERFIRMAET CARSTEN SØRENSEN A/S
AI a/s
LINK arkitektur A/S
H+ ARKITEKTER A/S
DEM

BYGGE DIALOG Brugertilfredshed

BYGGE DIALOG Brugertilfredshed

På et byggeprojekt - stort som lille - er et af de vigtigste parametre altid om brugerne er tilfredse.
Med BYGGE DIALOG får du et enkelt, digitalt og ressourcebesparende værktøj til at måle brugernes tilfredshed med byggeprocessen og det færdige byggeri.

 

Derfor skal du anvende
BYGGE DIALOG Brugertilfredshed 

+ Færre konflikter og bedre byggeproces

+ Få viden om hvad I gør godt og hvad der kan forbedres i dialogen med brugerne

+ Benchmark jeres resultater med andre bygherrer og byggeprojekter

 

Når du måler på brugernes tilfredshed og oplevelse af kvalitet, får du værdifulde tilbagemeldinger, som kan bruges med det samme på dit konkrete byggeprojekt. Men du får også mulighed for at sammenligne brugertilfredsheden på tværs af dine projekter samt benchmarke dig med andre bygherrer.

 

Få systematiske tilfredshedsmålinger fra brugerne i din byggesag. Vi klarer alt det praktiske, så du kan følge udviklingen måling for måling.

 

BYGGE DIALOG skalaen

Særdeles tilfreds

Meget tilfreds

Tilfreds

Mindre tilfreds

Ikke tilfreds

 

Københavns Kommune anvender BYGGE DIALOG Brugertilfredshed

Chefkonsulent i Byggeri København Michael Stensgaard udtaler, ”I Københavns Kommune lægger vi stor vægt på dialogen med brugerne, når vi bygger. Det gælder både før, under og efter byggeriet. De mange typer af brugere er kommunens ’kunder’ - det er jo dem, vi bygger for. Som professionel bygherre har vi brug for at vide, om vi lever op til brugernes forventninger og behov, både med hensyn til processen og det færdige produkt. Vi har valgt at bruge BYGGE DIALOG til at måle brugernes tilfredshed med henblik på at skabe løbende forbedringer i vores egen organisation."

Du vælger selv:

+ hvor mange målinger, der skal foretages

+ hvem, der skal deltage i målingerne

+ hvilke spørgsmål, der indgår i målingerne

+ om målingerne skal foretages digitalt, pr. telefon eller ved et møde

  

 

Brugertilfredshedsmålingen

Kernen i brugertilfredshedsmålingen er en digital besvarelse fra de daglige brugere, bestiller og/eller driftspersonalet på et byggeprojekt. Vi måler brugernes tilfredshed dels med byggeprocessen og dels med det færdige byggeri. Disse målinger udgør et ideelt grundlag for den nødvendige dialog mellem bygherre, rådgiver, entreprenør og brugerne af byggeriet.

Vi sørger for, at BYGGE DIALOG målingerne foretages på de tidspunkter, du har valgt. Du kan vælge, om vi skal kontakte personerne pr. e-mail, pr. telefon eller ved et møde (obs. tillæg for deltagelse i møde). Hvis du vælger 'e-mail', sender vi en e-mail til de tilknyttede personer med en kort forklaring og et link, der fører dem direkte ind til brugertilfredshedsmålingen.

Det tager maks. 2 minutter at udfylde brugertilfredshedsmålingen, og det kan gøres fra mobil, PC, iPad mv.

 

I brugertilfredshedsmålingen skal der for hvert spørgsmål gives en karakter fra 1 til 5. Der er også mulighed for at svare 'Ikke relevant' på de enkelte spørgsmål.

 

Prøv selv - demoversion

Du er en bruger, der bedømmer byggeprocessen og det færdige byggeri på Testsagen

Test

 

 

Sådan kommer du i gang:

1) Bliv medlem
      - hvis din virksomhed ikke allerede er på medlemslisten

2) Tilmeld din byggesag

3) Vælg antallet af målinger og datoer for disse 

4) Opret de personer, der skal besvare målingerne

Du er i nu gang, og du kan løbende følge med i målingerne

 

 

Opfølgning

For hver BYGGE DIALOG måling kan du benytte vores løsning, der hedder 'Opfølgning'. Når du klikker på 'Opfølgning' får du hele målingen op på skærmen. Her kan du efter behov skrive en handlingsplan ud for de enkelte spørgsmål - dvs. en beskrivelse af, hvad der kan forbedres, hvad der skal til og hvem der har ansvaret for at gøre det.

Fordelen er, at du har måling og handlingsplan samlet ét sted.

 

Dashboard

Når du logger ind her på hjemmesiden får du vist dit Dashboard. Her kan du løbende følge udviklingen i de sager, du har tilmeldt til BYGGE DIALOG Brugertilfredshed. Tal og diagrammer bliver opdateret live, når der bliver foretaget nye målinger.

På dit Dashboard får du et samlet overblik. Du har selvfølgelig også mulighed for at dykke ned i den enkelte sag og i de enkelte målinger.

Rapporten

BYGGE DIALOG rapporten udarbejdes for den enkelte sag. Rapporten bliver løbende opdateret i takt med, at de planlagte BYGGE DIALOG målinger bliver foretaget. 

Du kan downloade dine BYGGE DIALOG rapporter her på hjemmesiden.

BYGGE DIALOG rapporten er et godt grundlag for en saglig dialog mellem bygherre, rådgiver og entreprenør på det kommende byggemøde.

 

Spørgsmålene

Når du tilmelder en sag til BYGGE DIALOG Brugertilfredshed, kan du vælge vores standard opsætning, hvor vi har sammensat spørgsmål, som er relevante i de fleste byggesager. Du har også mulighed for at designe din egen opsætning, hvor du kan oprette egne spørgsmål, slette spørgsmål mv.

Nedenfor kan du se de spørgsmål, der indgår i standard opsætningen af BYGGE DIALOG Brugertilfredshed

Vis spørgsmål ▼|Skjul spørgsmål ▲

BYGGEPROCESSEN
Oplever du at…
brugergruppernes interesser og behov er blevet klarlagt?
rammerne for brugergruppernes indflydelse er klarlagt?
der er sikret en rettidig fælles forventningsafstemning?
de rigtige kompetencer er blevet involveret på de rette tidspunkter?
der er truffet velovervejede og begrundede beslutninger om byggeprojektet?
bygherre/rådgiver/entreprenøren har sikret løbende opfølgning gennem hele processen?
bygherre/rådgiver/entreprenøren har håndteret evt. misforståelser, fejl og mangler på en god måde?
bygherre/rådgiver/entreprenøren har kommunikeret klart og forståeligt?
Hvad er din samlede tilfredshed med processen?

DET FÆRDIGE BYGGERI
Vurder venligst din tilfredshed med…

byggeriets funktion for de daglige brugere og ansatte.
at opholde dig i byggeriet og dets atmosfære
udearealets funktion for de daglige brugere og ansatte
at opholde dig på udearealet og dets atmosfære
byggeriets tilpasning til de nære omgivelsers kvaliteter såsom fx natur, nabobygninger og lokalmiljø
byggeriet som positivt bidrag til nærmiljøet
drift og vedligeholdelse af byggeriet
funktionen af de tekniske systemer
byggeriets holdbarhed og robusthed i forhold til daglig brug
renoveringens udførelse med respekt for de eksisterende bygningskvaliteter
Din samlede tilfredshed med det færdige byggeri

Er du klar til at komme i gang?

Bliv medlem af BEC og vælg en medlemspakke, som passer til din virksomhed.

Medlemspakker og priser       Tilmeld sag

 

 

Prøv brugertilfredshedsmålingen gratis

Du kan prøve BYGGE DIALOG Brugertilfredshed helt gratis på en af dine byggesager. Din virksomhed behøver ikke at være medlem for at benytte dette tilbud.

Start gratis test

 

Brugertilfredshedsmåling med dit eget design

Har du et ønske om at sætte dit eget præg på tilfredshedsmålingen? Skal der bruges en særlig skrifttype, jeres logo eller andet? Det kan vi også klare. 

 

 

Faktaark

På 2 sider har vi samlet nyttige fakta om BYGGE DIALOG Brugertilfredshed

Download faktaark

 

 

Spørgsmål?

Ring til os på telefon 3264 1440 eller brug chatten her på siden (mandag-fredag kl. 8:30-16:00).

Du kan også sende en e-mail til info@byggerating.dk - så svarer vi dig hurtigst muligt.


Medlem af BUILDING SUPPLY