Juul & Nielsen A/S
Juul & Nielsen og Barslund I/S
Barslund A/S
MUFFBYG A/S
Snedkermester Arne Pedersen A/S
Kjær Knudsen A/S
Bytømreren A/S
Schantz Byg A/S
MB & JFP I/S
Jørgen Friis Poulsen a/s

BYGGE DIALOG for rådgivere

BYGGE DIALOG for rådgivere

BYGGE DIALOG er et procesværktøj, som anvendes undervejs i byggeprocessen for at understøtte det gode samarbejde mellem byggesagens aktører. 

 

3 ud af 4 sager er der målt en stigning på 15 % i tilfredsheden med samarbejdet mellem parterne. Ved byggesagens afslutning er alle parter tilfredse med processen og det færdige byggeri. Det er derfor, vi siger, at BYGGE DIALOG giver bedre resultat.

 

 

Derfor skal du bruge BYGGE DIALOG

 + Merværdi til din kunde

 + Færre konflikter

 + Bedre byggeproces

 

 BYGGE DIALOG giver dig en early warning, hvis samarbejdet på en byggesag udvikler sig i en uheldig retning. Det giver dig mulighed for at reagere, inden små problemer vokser sig store. BYGGE DIALOG er et "blødt" værktøj, som også har effekt på de "hårdere" og umiddelbart målbare parametre. Eller mere populært udtrykt, kvalitet i byggeprocessen fremmer bundlinjen og produktiviteten.

 

 

 

 

Du skal bruge 0,5 til 1 time på evaluering i løbet af en byggesag.

Til gengæld får du overblik, bedre styring og færre konflikter. Det sparer dig for mange arbejdstimer.

 

 

 

Tag temperaturen på samarbejdet med systematiske tilfredshedsmålinger fra din kunde og evt. flere aktører i din byggesag. Vi klarer alt det praktiske, så du kan følge udviklingen måling for måling. 

 

BYGGE DIALOG skalaen

Særdeles tilfreds

Meget tilfreds

Tilfreds

Mindre tilfreds

Ikke tilfreds

 

Du vælger selv:

 + hvor mange BYGGE DIALOG målinger, der skal foretages

 + hvem, der skal deltage i BYGGE DIALOG målingerne

 + hvilke spørgsmål, der indgår i BYGGE DIALOG målingerne

 + om BYGGE DIALOG målingerne skal foretages digitalt, pr. telefon eller ved et møde

  

BYGGE DIALOG målingen

BYGGE DIALOG målingen

Kernen i BYGGE DIALOG er en tilfredshedsmåling, som foretages flere gange i løbet af et byggeprojekt. Værdien af disse målinger er, at de udgør et ideelt grundlag for den nødvendige dialog mellem bygherre, rådgiver og entreprenør.

Vi sørger for, at BYGGE DIALOG målingerne foretages på de tidspunkter, du har valgt. Vi kontakter de personer, som du har valgt til at deltage i BYGGE DIALOG målingerne. Du kan vælge, om vi skal kontakte personerne pr. e-mail, pr. telefon eller ved et møde (obs. tillæg for deltagelse i møde). Hvis du vælger 'e-mail', sender vi en e-mail til de tilknyttede personer med en kort forklaring og et link, der fører dem direkte ind til BYGGE DIALOG målingen.

 

I BYGGE DIALOG målingen skal hvert spørgsmål gives en karakter fra 1 (meget utilfreds) til 5 (meget tilfreds). Der er også mulighed for at svare 'Ikke relevant' på de enkelte spørgsmål.

 

Prøv selv - demoversioner

Du er en bygherre, der bedømmer din entreprenør, Entreprenør A/S

Test
  

Du er en bygherre, der bedømmer din rådgiver, Rådgiveren A/S


Test

   Du er en entreprenør, der bedømmer din bygherre, Storeby Kommune


Test

 

Sådan kommer du i gang

 1) Bliv medlem 
      - hvis din virksomhed ikke allerede er på medlemslisten

 2) Tilmeld din byggesag

 3) Vælg antallet af målinger og hvornår de skal udføres

 4) Opret de personer, der skal besvare målingerne

Du er i nu gang, og du kan løbende følge med i, at målingerne besvares

 

 

 BYGGE DIALOG rapporten

BYGGE DIALOG rapporten udarbejdes for den enkelte sag. Rapporten bliver løbende opdateret i takt med, at de planlagte BYGGE DIALOG målinger bliver foretaget. 

Du kan downloade dine BYGGE DIALOG rapporter her på hjemmesiden.

BYGGE DIALOG rapporten er et godt grundlag for en saglig dialog mellem bygherre, rådgiver og entreprenør på det kommende byggemøde.

 

BYGGE DIALOG spørgsmålene

Når du tilmelder en sag til BYGGE DIALOG kan du vælge vores standard opsætning, hvor vi har sammensat spørgsmål, som er relevante i de fleste byggesager. Du har også mulighed for at designe din egen opsætning, hvor du kan oprette egne spørgsmål, slette spørgsmål mv.

Nedenfor kan du se de spørgsmål, der indgår i standard opsætningen af BYGGE DIALOG for rådgivere. Det vil sige, at rådgiverens ydelse bliver bedømt af de øvrige aktører på byggesagen.

Vis spørgsmål ▼|Skjul spørgsmål ▲

Spørgsmål
(Vurdér venligst rådgiverens evne til at…)
Spørgsmål stilles kun ved første BYGGE DIALOG måling Spørgsmål stilles ved hver BYGGE DIALOG måling Spørgsmål stilles kun ved sidste BYGGE DIALOG måling
levere en opgavebeskrivelse, som er dækkende for de faktiske forhold x    
undgå kontraktvilkår eller krav, som hindrer bedre eller mere rimelige måder at løse opgaven på x    
besvare spørgsmål hurtigt x    
levere et tilbud, som lever op til kundens specifikationer x    
indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse   x  
begrunde og dokumentere eventuelle tillægsydelser   x  
opstille realistiske budgetter   x  
sikre en effektiv fremdrift i arbejdets udførelse   x  
overholde aftalte tidsplaner og aflevere til tiden   x  
opstille realistiske tidsplaner   x  
orientere om ændringer, der har betydning for andre aktører i projektet   x  
bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for opstart på byggepladsen x    
finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer   x  
deltage konstruktivt i byggemøder   x  
føre en konstruktiv dialog   x  
bidrage til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører   x  
forstå kundens behov   x  
opstille alternative løsninger og kommunikere disse til kunden   x  
træffe beslutninger rettidigt   x  
gennemføre en tilfredsstillende overgang fra udførelsen af byggearbejderne til drift     x
håndtere processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet   x  
udføre projekteringsledelse   x  
udføre byggestyring   x  
udføre fagtilsyn   x  
gennemføre og dokumentere kontrol med egne og underrådgiveres arbejder   x  
anskueliggøre sine forslag   x  
opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning     x
opnå en tilfredsstillende funktionel løsning     x
opnå et godt indeklima     x
opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi     x
opnå en miljømæssig fornuftig løsning     x
gennemføre en aktiv og forebyggende sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik under arbejdets udførelse   x  
levere en plan for sikkerhed og sundhed   x  
leve op til krav og anbefalinger om socialt ansvar   x  
taget hensyn til arbejdsmiljøet   x  
levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet   x  
reducere og håndtere fejl og mangler undervejs i byggeriet   x  
reducere og håndtere fejl og mangler ved aflevering     x
gennemføre en tilfredsstillende aflevering     x
levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav     x
bidrage aktivt til løsningsvalg, som giver merværdi   x  
Rådgiverens evne til at ansætte og fastholde kvalificeret arbejdskraft   x  
Din samlede tilfredshed med rådgiveren   x  
Overordnet vurdering af rådgiverens kompetencer og kunnen   x  
Rådgiverens evne til at levere ”value for money”   x  
Er der en medarbejder, du vil fremhæve for en særlig positiv indsats?   x  
Vil du benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt?     x
Hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale rådgiveren til en ven eller kollega?   x  
give rimelig information om udformning og forudsætninger, der er kritisk for udførelsen     x
anvise mulige montagemetoder og rækkefølger (er der f.eks. taget tilstrækkeligt hensyn til plads for montage?)     x
levere et projekt, der er entydigt og sammenhængende     x
levere alle (for dig) relevante informationer og relevante henvisninger     x
indbygge realistiske tolerancer     x
levere en veldefineret afgrænsning til andre arbejder     x
sikre overensstemmelse mellem kritiske punkter og udbudskontrolplan     x
sikre en effektiv produktion og byggeproces     x

Er du klar til at komme i gang?

Bliv medlem af BEC og vælg en medlemspakke, som passer til din virksomhed.

Medlemspakker og priser       Tilmeld sag

 

 

Prøv BYGGE DIALOG gratis

Du kan prøve BYGGE DIALOG helt gratis på en af dine byggesager. Din virksomhed behøver ikke at være medlem for at benytte dette tilbud. Oplev fordelene ved BYGGE DIALOG.

Start gratis test

 

 

Faktaark

På 2 sider har vi samlet nyttige fakta om BYGGE DIALOG

Download faktaark

 

 

Spørgsmål?

Ring til os på telefon 3264 1440 eller brug chatten her på siden (mandag-fredag kl. 8:30-16:00).

Du kan også sende en e-mail til info@byggerating.dk - så svarer vi dig hurtigst muligt.

Del på

Medlem af BUILDING SUPPLY