Linjen A/S
RAMBØLL Danmark A/S
Norconsult A/S
Linjen A/S
Byggeselskabet Paulsen
Byens Tag og Facade A/S
Hauge Gruppen
Dp-Ventilation A/S
H. Nielsen & Søn A/S
H. Nielsen & Søn A/S

Statistik - kvadratmeterpriser

Område:
Entrepriseform:
Areal:

Forklaring

Kurverne viser udviklingen af kvadratmeterpriser for nybyggeri i Danmark på projekter, som er evalueret af Byggeriets Evaluerings Center.

Kvadratmeterpriserne vises anonymiseret, og det er ikke muligt at identificere enkelte projekter.

Alle kvadratmeterpriser er angivet i prisniveau 3. kvartal 2018 ekskl. moms. Omregning er foretaget ved hjælp af byggeomkostningsindeks for boliger fra Danmarks Statistik.

Når du holder musen over et punkt på kurven, får du oplyst antallet af projekter, der indgår i det pågældende gennemsnit.

De enkelte byggeprojekter indregnes i det år, hvor byggeriet tages i brug.

Der er benyttet et 3-års glidende gennemsnit til at beregne punkterne. Det betyder for eksempel, at der i gennemsnittet for 2018 indgår alle projekter, der er afsluttet i 2016, 2017 og 2018.

Kvadratmeterprisen beregnes ud fra følgende data:
  • Den realiserede projektpris, dvs, projekterings- og byggeomkostninger. Ekskl. grundkøb, løst inventar mv.
  • Det samlede etage areal (Samlet bygningsareal + tagetagens samlede areal). Oplysningen hentes fra BBR registret

Vær opmærksom på, at kurverne kan ændre sig, hvilket skyldes en forsinkelse i indberetning af data.

Hvis du har spørgsmål vedrørende kvadratmeterpriserne, så kontakt Byggeriets Evaluerings Center på tlf. 3264 1440.

Når du er medlem hos BEC

- har du mulighed for at benytte de forskellige filtre, samt hente grafen som billede og downloade data som Excel fil.

Se vores medlemspakker og priser - klik her