Emborg-Form aps.
NORD Architects A/S
Rådgivergruppen Dnu I/S
Cubo Arkitekter A/S
RAMBØLL Danmark A/S
NIRAS A/S
Ajos A/S
Malerselskabet SBM A/S
Bytømreren A/S
Zystm A/S

BEC konsulent ydelser

BEC konsulent ydelser

Hyr en konsulent til opstartsworkshop, analyser, byggemøder etc

Hos Byggeriets Evaluerings Center har vi stor erfaring i at sætte os ind i de særlige samarbejdsforhold, der gør sig gældende i byggesager. Vi er uvildige, og vi ser tingene fra flere sider. Vi har en solid forståelse for, at bygherren, rådgiveren og entreprenøren nogle gange ser forskelligt på tingene.

Vores mission er, at skabe en god relation mellem parterne i en byggesag. Vi har opnået gode resultater gennem dialog i respekt for alle om bordet. 

Som konsulenter løser vi forskellige opgaver:

  • Forventningsafsteming
  • Opstartsmøde
  • Midtvejsevaluering
  • Mægling i forbindelse med konflikt
  • Face-to-face møde som opfølgning på BYGGE DIALOG og BYGGE RATING
  • Oplæg for medarbejderne i en virksomhed
  • Etc.

 

 

 

 

BEC opstartsmøde

Når I bruger BEC til BYGGE DIALOG eller BYGGE RATING er et opstartsmøde med deltagelse af en konsulent fra BEC den bedste måde til at starte et godt samarbejde mellem alle byggeriets parter. Det er samtidigt et ekstra stærkt signal om, at I tager opgaven seriøst og ønsker at bidrage til en god byggeproces. Vi er erfarne og formår at facilitere et godt opstartsmøde og lytte til alle parter, så vi dermed er et sæt ”ekstra ører”, som du kan have stor gavn af. Det er normalt ikke os, der styrer mødet - men vi hjælper dig med at gøre det professionelt.

Et opstartsmøde handler om at afstemme forventningerne til byggeprocessen mellem sagens parter og få opstille en målsætning for, hvordan I sammen opnår det bedst mulige resultat. Erfaringerne viser, at den beskedne udgift til at godt opstartsmøde kommer mange gange igen i form af sparede ekstraomkostninger.

Et opstartsmøde med deltagelse af BEC foregår typisk på byggepladsen eller hos jer. Vi lægger også gerne lokale til, hvis I ønsker det.

Vi anbefaler, at mødet, udover en konsulent fra BEC, som minimum har deltagelse af en repræsentant fra bygherren og din virksomhed. Et opstartsmøde har typisk en varighed på 1,5-2 timer.

 

BEC mægling

I de fleste byggeprojekter – store som små – opstår der konflikter undervejs. Det kan ikke undgås. Når det sker, handler det om at have en plan for, hvordan konflikten løses, så den ikke kommer til at tage for meget fokus fra byggeriet. Det handler desuden om, at parterne skal kunne lægge konflikten bag sig og fortsætte samarbejdet på en god måde.

De fleste konflikter i byggeriet håndteres af parterne i den enkelte byggesag. Men en gang imellem kan der være brug for en uvildig tredjepart, som kan mægle mellem parterne. Det kan være en effektiv måde at få løst en konflikt, inden den eskalerer og advokaterne kommer på banen - hvilket som regel vil være meget dyrere for alle parter.

BEC tilbyder at mægle mellem parterne i en byggesag. Mæglingen foregår på et møde, hvor parterne er til stede. På mødet hører konsulenten fra BEC begge parters synspunkter og hjælper parterne til sammen at nå et forslag til en løsning på konflikten.

Parterne er ikke forpligtede til at følge forslaget fra BEC. Det er dog muligt, at parterne aftaler, at de vil følge det forslag, som mæglingen resulterer i, uanset om det måtte være til fordel for den ene af parterne.

Et mæglingsmøde med deltagelse af BEC foregår typisk på byggepladsen eller hos jer. Vi lægger også gerne lokale til, hvis I ønsker det. Efter mødet vil BEC´s konsulent opsummere sagen og løsningsforslaget i et notat, som fremsendes til sagens parter.

Mødet har, udover en konsulent fra BEC, deltagelse af de parter, der er involveret i konflikten. Et mæglingsmøde har typisk en varighed på 1,5 - 2 timer.

 


Bestil nu
- ring til os på 3264 1440 (man.-fre. kl. 8:30-16:00)

 

Download
Beskrivelse af opstartsmøde


Beskrivelse af mægling